0

JaNgaN TerTaRiK

JaNgaN TerTaRik KepaDa SeseOraNG
KeraNa PaRAsNya SeBaB KeeLoKaN PaRAs
DaPaT MeNyeSaTKaN.
JaNGaN puLA TErTarIK KePaDa KekaYaaNnYa
kEraNa KeKAyaaN DaPaT MusNaH.
TerTArIKLaH KePaDA SeseOraNg YaNG
DapaT MEmBuaTMu terSeNYuM,
KeRaNa HnyA SeNYuM Yang DapaT
MeBUaT HAri-HAri Yng GeLap
MeNjaDi CeRaH...

0 comments:

Post a Comment

Back to Top