0

lel@ki @cu@n @L-QuraN

LeLaKi @cuaN aL-QuR@n
BaSaH LidAhnYA MenGiNgaTI TuHAN
TuNdUk pANDAGaNNyA peNuH kESeRdeRhaNaAn

LeLAki @cUAn aL- QuR@n

LemBuT TutuRNyA DaLAm KeTAkWAaN
QuRAn & SuNNaH Jadi pANduAN
AkHLaK NabI jaDi IkuTaN

LeLAki @cUAn aL-QuR@N
HiDuP MatInYA KeRAnA TuHAN
HiDuP MatInYA KeRAnA TuHAN

DiaLaH LeLaki AcuAN QuRaN
jaDi TeLaDan sePaNJaNG zaMAn
JaDi TEmaN Di pErJaLAnAn..

0 comments:

Post a Comment

Back to Top